torsdag 28. november 2013

Utstillingsoppgåve Modell

Klassen har hatt oppgåve knytt til utstillingsfaget. Dei skulle bygge modell i målestokk 1:10 av ein utstilling med barn som målgruppe. Alle valgte kvar sin Disney-film som dei med ulike materialer og kapa-papp markedsførte i modellform.


torsdag 14. november 2013

TreHus

DH1 har hatt ein periode kor dei har jobba med tre. Kjempefine TreHus er resultatet, VeggHus og StåplassHus...mandag 11. november 2013

Banner med gode ord

7. november hadde alle Vg1 klassane VIP-dag med fokus på psykisk helse. Alle fekk ei lita "Kvardagsleg-PsykiskMedisinskap- HuskelappBok" som ein skulle skrive ned kva som gir ein glede, energi, mot og kraft. DH1 brukte desse orda videre i arbeid med å prøva ut ulike skriveredskap. Resultatet blei tre banner.