torsdag 28. november 2013

Utstillingsoppgåve Modell

Klassen har hatt oppgåve knytt til utstillingsfaget. Dei skulle bygge modell i målestokk 1:10 av ein utstilling med barn som målgruppe. Alle valgte kvar sin Disney-film som dei med ulike materialer og kapa-papp markedsførte i modellform.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar