mandag 11. november 2013

Banner med gode ord

7. november hadde alle Vg1 klassane VIP-dag med fokus på psykisk helse. Alle fekk ei lita "Kvardagsleg-PsykiskMedisinskap- HuskelappBok" som ein skulle skrive ned kva som gir ein glede, energi, mot og kraft. DH1 brukte desse orda videre i arbeid med å prøva ut ulike skriveredskap. Resultatet blei tre banner.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar